Doelstelling

Het bevorderen van het ondernemersklimaat in Ommen

De OVO tracht dit doel te bereiken door:

  • het bevorderen van onderling goede zakelijke verhoudingen tussen de ondernemingen die de OVO vertegenwoordigt
  • het bevorderen van netwerken voor meer samenwerking tussen OVO-leden
  • nauwe samenwerking met VNO/NCW, MKB regio Zwolle, Kamer van Koophandel en andere relevante organisaties
  • structureel overleg met de gemeente Ommen
  • het zich collectief inzetten voor een beter vestigingsklimaat en een aantrekkelijke bedrijfsomgeving.